Бизнес посещение и техническо ръководство

4fdb6905350a3ac5b71f65c556a8778-scaled
Бизнес пътуване, 2019 г
Всяка година нашите техници по продажбите посещават клиенти на място в Европа.
Нашият търговски и технически персонал посещава фермите на клиентите, рекламира нашите продукти и предоставя услуги за продукти и технически насоки.
Снимката ги показва в Европа през 2019 г.


Време на публикация: 19 април 2022 г